NL  FR
 
 
 
 
 
           
  Wie is t-groep?
Visie    Activiteiten    Top Employer

Onze visie en waarden

t-groep heeft zijn specifieke eigenheid en een duidelijke filosofie die afstralen op de manier waarop de markt benaderd wordt. Deze eigenheid ligt vervat in de visie en waarden van t-groep.

Visie
Als onafhankelijke, duurzame en toekomstgerichte HR-organisatie wil t-groep al zijn stakeholders een duidelijke toegevoegde waarde op sociaal ethisch vlak bieden. Daarbij wenst t-groep erkend te worden als een innovatieve, professionele en erg performante dienstverlener.

Waarden

 • Toegevoegde waarde
  Vanuit zijn professionalisme streeft t-groep naar het bieden van een duidelijke toegevoegde waarde aan alle betrokkenen. t-groep biedt pasklare oplossingen in functie van de geïdentificeerde behoeften en verwachtingen.

 • Respect
  Respect vormt een fundamentele bouwsteen van de organisatie. t-groep en zijn medewerkers waarderen ieders persoonlijkheid en achtergrond, en staan open voor de diversiteit die eigen is aan onze maatschappij.

 • Open en communicatief
  De manier van werken van t-groep promoot openheid en dialoog. We streven samen naar de optimale oplossing, in een kader dat eerlijkheid en luisterbereidheid stimuleert.

 • EnThousiast
  De aanpak die t-groep naar voor schuift, wordt gekenmerkt door enthousiasme en dynamiek. Dit vertaalt zich naar proactiviteit, innovativiteit en klantvriendelijkheid en naar een vertrouwensrelatie die toelaat op lange termijn te werken.

 • Sociaal en ethisch
  t-groep onderscheidt zich van andere HR-dienst-verleners door zijn uitgesproken sociaal-ethische aanpak. De organisatie werkt laagdrempelig en behandelt elke individuele klant en klantenorganisatie op een gelijkwaardige manier.
   
 
Logo Top Employer 2012